Hoci nie sme najväčší slovenský stavebný dodávateľ, výsledky našej práce ovplyvňujú každodenný život mnohých z Vás. Aj keď našu reklamu v médiách takmer nevidíte, o mnohých našich realizáciách sa dočítate vo všetkých relevantných periodikách a naše meno má v odborných kruhoch skrátka „cveng“.


Už dvadsaťpäť rokov sa špecializujeme na výstavbu pozemných stavieb a je to na našich stavbách vidieť. Našim zákazníkom poskytujeme profesionálnu a komplexnú službu s vysokou mierou flexibility, vždy reagujúc na ich požiadavky a možnosti tak, aby sme na konci výstavby mohli spoločne osláviť jej úspešné ukončenie.

S centrálou v Bratislave a s regionálnym zastúpením v Banskej Bystrici sme blízko ku každému zákazníkovi a efektívne pokrývame celé územie Slovenska. Našu spoločnosť tvorí kolektív ľudí, ktorí si vážia férovú spoluprácu, partnerstvo, názor druhého a majú chuť posúvať kvalitu a úroveň slovenského stavebníctva stále ďalej.

Cítime zodpovednosť nielen pri tvorbe nových hodnôt, ktoré majú pretrvávať desaťročia, ale aj pri vdychovaní nového života objektom, ktoré postavil niekto iný a už niečo prežili.

Aj Váš projekt sme pripravení vziať do našich rúk a nechať Vás sledovať, ako premeníme Vaše predstavy a zámery na skutočnosť.