Od roku 2003, keď sme po prvý krát získali certifikát kvality podľa pravidiel ISO naše procesy kontinuálne zlepšujeme tak, aby náš systém riadenia kvality bol v súlade s najnovšími "best practices" a patril k špičke v rámci stavebníctva. Veľký dôraz kladieme na jeho praktickú použiteľnosť tak, aby nám umožňoval všetky činnosti čo najefektívnejšie sledovať a riadiť.


Uvedomujúc si riziká stavebnej činnosti neustále dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tiež ochranu životného prostredia. Za 25 rokov svojej existencie sme systémovo aplikovanými praktickými opatreniami dokázali predísť ako vážnym pracovným úrazom, tak aj ekologickým incidentom a haváriám.


Pri našej každodennej práci na stavbe alebo inej činnosti si ctíme a dodržujeme zásady deklarované v politike zavedených systémov manažérstva.

 

V súčasnosti sme držiteľom nasledovných certifikátov:
ISO 9001:2015 vydaný LIGNOTESTING, a.s. PROCERT
ISO 14001:2015 vydaný LIGNOTESTING, a.s. PROCERT
ISO 45001:2018 vydaný LIGNOTESTING, a.s. PROCERT

 

Okrem týchto je naša spoločnosť tiež držiteľom potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané ÚVO.