CE.ZA.AR 2012

Cenu za architektúru (CE.ZA.AR) v katerórií občianska a priemyselná budova za rok 2012, udeľovanú Slovenskou komorou architektov, získalo sídlo spoločnosti GasOil Engineering v Spišskej Teplici.

 

LINDAB Viacpodlažná budova roku 2011

Ocenenie Viacpodlažná budova 2011 získalo sídlo spoločnosti GasOil Engineering v Spišskej Teplici, ktorého nosnú konštrukciu tvorí oceľový montovaný skelet ASTRON MSB spoločnosti LINDAB.

 

Stavba roka 2011

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie za dielo Bytový komplex Hlboká, Bratislava.

 

LINDAB Viacpodlažná budova štvrťroku

Ocenenie budova prvého štvrťroku 2011 získalo sídlo spoločnosti GasOil Engineering v Spišskej Teplici, ktorého nosnú konštrukciu tvorí oceľový montovaný skelet ASTRON MSB spoločnosti LINDAB.