Stavba roka 2009

Hlavná cena za dielo Obchodno-administratívne centrum TROSKY, I. a II. etapa, EUROPA Shopping Center a EUROPA Business Center, Banská Bystrica.

 

Stavba roka 2008
Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie za dielo EUROPA SHOPPING CENTER, Banská Bystrica.

 

Stavba roka 2007
Nominácia na hlavnú cenu za dielo Administratívny komplex na Štefánikovej ul., Bratislava.

 

Stavba roka 2006
Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za mimoriadnu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou za novostavbu Baliareň sušeného ovocia a orechov pre spol. s r. o. Vetter, Hlohovec - Šulekovo.

 

Stavba roka 2005
Cena Primátora hlavného mesta SR Bratislavy a cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii za dielo Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum - revitalizácia objektov Univerzitnej knižnice, Bratislava.