Univerzitná knižnica v Bratislave

Budovy Univerzitnej knižnice, zapísané v zozname kultúrnych pamiatok, patria k stavbám, ktoré sú nositeľmi významných kultúrno-historických a architektonických hodnôt. Cieľom rekonštrukcie bolo vytvorenie podmienok pre vznik Multifunkčného kultúrneho a knižničného centra, moderného priestoru pre poskytovanie informačných a knihovníckych služieb.

Naša spoločnosť zrealizovala náročnú, komplexnú rekonštrukciu, ktorá prinavrátila budovám po mnohých prechádzajúcich prestavbách a necitlivých zásahoch ich pôvodný výraz, diskrétne ich vybavila modernými technológiami a transformovala ich pre súčasné a budúce využitie.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 15.03 mil. EUR
  • Trvanie: 09/2002 - 08/2006
  • Stavba roka 2005 - Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

    Stavba roka 2005 - Cena Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii

    BAUMIT fasáda roka 2003 - Hlavná cena v kategórii sanovaná budova

Zoznam ocenení | PDF