Na Slovensku sa stavby tradične realizujú tak, že si investor objedná spracovanie projektovej dokumentácie u architekta alebo projektanta a realizáciu stavby  si následne objedná u stavebnej spoločnosti. Naopak, výstavba spôsobom "Design&Build (Naprojektuj a postav)" je komplexná služba vedúca k realizácii stavebného zámeru s jedným partnerom-dodávateľom zodpovedným za všetky vykonávané činnosti. Ide najmä o spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zabezpečenie kompletného povoľovacieho procesu výstavby a samotnú realizáciu stavby vrátane kolaudácie. Pre investora prináša výhody spojené najmä s nižšou cenou, vyššou kvalitou riešenia, skrátením doby realizácie, vyššou mierou bezpečnosti, záruk a komfortu oproti stavbám realizovaným tradičným spôsobom.

Naša spoločnosť sa dlhoročne špecializuje na poskytovanie tejto služby a vlastní všetky potrebné oprávnenia. 
Tento spôsob výstavby sa osvedčil najmä pri realizácii skladových, logistických, priemyselných a športových objektov, ale aj pre iné typy stavieb ako napr. administratívnych budov. Bohatá referenčná báza a náš skúsený tím sú pre Vás zárukou, že sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom, ktorému ponúkneme optimálne riešenie a premeníme jeho zámer na realitu v dohodnutom termíne a stanovenej cene.

 

Vybrané referenčné projekty:

Výrobno-prevádzkový areál Pongratz, Modra
Výrobný závod HSF, Malacky
Výrobný závod Burgmaier Precision SLovakia, Banská Bystrica

Budova Slovenských Telekomunikácií, Bratislava