Rekonštrukcia rozvodov kampusu Univerzity Komenského

Naša spoločnosť práve realizuje výmenu rozvodov zdravotechniky a vykurovania na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 06/2022 - 03/2023
PDF