Rekonštruckia fasád kampusu Univerzity Komenského

Naša spoločnosť práve realizuje zateplenie fasád a výmenu okien na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 04/2022 - 05/2023
PDF