Technická infraštruktúra Jarovce Východ

Naša spoločnosť v pozícií generálneho dodávateľa zrealizovala prípravu územia pre výstavbu rodinných domov v Jarovciach pozostávajúcu najmä z výstavby inžinierskych sietí a komunikácií na ploche cca 8,5 hektára.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 05/2016 - 01/2017
PDF