Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Naša spoločnosť ako člen združenia spoločne so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo zrealizovala rekonštrukciu a dostavbu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Išlo o zásadnú a komplexnú rekonštrukciu všetkých existujúcich objektov a výstavbu objektu nového depozitáru.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 48.31 mil. EUR
  • Trvanie: 06/2016 - 09/2022
VIDEO | PDF