Vedecký univerzitný park Univerzity Komenského

Naša spoločnosť zrealizovala vybrané stavebno-technologické práce na projekte Vedeckého univerzitného parku Univerzity Komenského v jej areáli v Mlynskej doline.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 02/2014 - 05/2015
  • Stavba roka 2015 - Nominácia na hlavnú cenu

Zoznam ocenení | PDF