Palugyayov palác Ministerstva zahraničných veci

Palugyayov palác, zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, patrí k unikátnym stavbám, ktoré sú nositeľmi významných kultúrno-historických a výtvarno-architektonických hodnôt.

Išlo o veľmi náročnú, komplexnú rekonštrukciu vrátane rekonštrukcie podzemných priestorov a dodávku interiéru, ktorú naša spoločnosť zrealizovala v relatívne krátkom termíne, vo vysokej kvalite, tak aby objekt spĺňal v plnej miere náročnú reprezentačnú úlohu pre Ministerstvo zahraničných veci. Objekt je vybavený najmodernejším technickým vybavením, pri súčasnom dôslednom rešpektovaní pamiatkových hodnôt.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 4.68 mil. EUR
  • Trvanie: 07/2001 - 04/2002
  • Stavba roka 2003 - Nominácia na hlavnú cenu

    Stavba roka 2003 - Cena Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii

Zoznam ocenení | PDF