Výrobný závod HSF

Existujúci výrobný závod a sídlo spoločnosti sme v priebehu leta rozšírili o dva nové halové objekty v celkovej výmere viac ako 3 000 m2. Oba sú spojené s existujúcou halou a rozširujú výrobné a skladové kapacity závodu. Súčasťou prác bolo aj vybudovanie nových a úprava existujúcich komunikácií a manipulačných plôch a ďalšie práce na úprave areálu.

Stavba bola zrealizovaná spôsobom "naprojektuj a postav", kedy sme pre nášho zákazníka spracovali všetky stupne projektovej dokumentácie, zabezpečili všetky povolenia a zrealizovali komplexnú dodávku stavby.
  • Miesto stavby: Malacky
  • Finančný objem: 1.33 mil. EUR
  • Trvanie: 01/2011 - 07/2011
PDF