Bytový komplex Hlboká

Bytový komplex na Hlbokej ul. vznikol komplexnou prestavbou a dostavbou národnej kultúrnej pamiatky - budovy Schlessingerovho sanatória. Vytvorila sa tak ojedinelá možnosť bývania v historickom centre mesta v moderných veľkopriestorových bytoch s nádychom luxusu a histórie. Zachovanie pôvodného tvaroslovia, kvalitné remeselné spracovanie a exkluzívne materiály zanechajú dojem v každom návštevníkovi objektu.

Súčasťou bytového komplexu sú okrem garážového domu aj dve reštaurácie s indickou, japonskou a prešporskou kuchyňou a wellness centrum.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 08/2008 - 04/2012
  • Stavba roka 2011 - Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Zoznam ocenení | PDF