EUROPA BUSINESS CENTER

Prvé skutočné business centrum v Banskej Bystrici, spĺňajúce nároky tretieho tisícročia s veľmi dobrou dopravnou dostupnosťou je situované v dotyku s obchodno-zábavným centrom EUROPA SHOPPING CENTER.

Neprehliadnuteľná budova s 22. nadzemnými a 1. podzemným podlažím má celkový obstavaný priestor viac ako 59.000 m3. Prenajímateľné kancelárske priestory sú riešené ako univerzálna a variabilná kancelárska plocha s možnosťou členenia podľa požiadaviek nájomcov.
  • Miesto stavby: Banská Bystrica
  • Finančný objem: 19.96 mil. EUR
  • Trvanie: 03/2007 - 03/2008
  • Stavba roka 2009 - Hlavná cena

VIDEO | Zoznam ocenení | PDF