Skladovo-prevádzkový areál GLOBO EASTERN EUROPE

Výstavba nového sídla a expedično-skladového centra spoločnosti GLOBO EASTERN EUROPE v Levickom priemyselnom parku Geňa.

Okrem realizácie naša spoločnosť spolupracovala aj na príprave projektovej dokumentácie a optimalizácii projektového riešenia stavby.
  • Miesto stavby: Levice
  • Finančný objem: 4.69 mil. EUR
  • Trvanie: 10/2005 - 07/2006
PDF