Baliareň sušeného ovocia a orechov VETTER

Slovenský závod spoločnosti VETTER je postavený v areáli priemyselného parku mesta Hlohovec. Tvorí ho moderný, z architektonického hľadiska zaujímavý halový objekt, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti a moderné výrobné a skladové priestory spĺňajúce všetky európske požiadavky pre oblasť potravinárstva.

Okrem realizácie naša spoločnosť spolupracovala aj na príprave projektovej dokumentácie a optimalizácii projektového riešenia stavby.
  • Miesto stavby: Hlohovec
  • Finančný objem: 4.96 mil. EUR
  • Trvanie: 03/2005 - 09/2005
  • Stavba roka 2006 - Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za mimoriadnu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou

Zoznam ocenení | PDF