Predajné centrum EMPIRIA

Naša spoločnosť zabezpečovala pri výstavbe predajno-skladového centra EMPIRIA dodávku a montáž nosnej oceľovej konštrukcie a opláštenia spoločnosti ASTRON.

Okrem realizácie naša spoločnosť spolupracovala aj na príprave projektovej dokumentácie a optimalizácii projektového riešenia stavby.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 0.56 mil. EUR
  • Trvanie: 10/2003 - 12/2003
PDF