Fytosanitárne centrum na letisku M. R. Štefánika

Nové inšpekčné a karanténne centrum na letisku M. R. štefánika slúží na kontrolu žívého aj neživého tovaru prechádzajúceho letiskom.

Stavba bola zrealizovaná spôsobom "naprojektuj a postav", kedy sme pre nášho zákazníka spracovali všetky stupne projektovej dokumentácie, zabezpečili všetky povolenia a zrealizovali komplexnú dodávku stavby.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 2.79 mil. EUR
  • Trvanie: 05/2003 - 04/2004
PDF