Technologický inkubátor Slovenskej Technickej Univerzity

Komplexná rekonštrukcia budovy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Pionierskej ul. pre účely vzniku Univerzitného technologického inkubátora, ktoré je pracoviskom univerzity, aktivity ktorého smerujú k podpore začínajúcich podnikateľských subjektov.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 1.99 mil. EUR
  • Trvanie: 02/2005 - 09/2005
PDF