Rekonštrukcia spoločenských priestorov hotela Bôrik

Hlavným predmetom rekonštrukcie boli spoločenské a rokovacie časť hotela spoločne s pridruženými, obslužnými priestormi. Nové riešenie umožňuje väčší kontakt týchto priestorov s terasou hotela a tieto dostávajú ich komplexnou rekonštrukciou celkovo nový „rozmer“.

Naša spoločnosť zrealizovala dielo tradične precízne a vo vysokej kvalite, tak aby mohlo reprezentovať a hostiť spoločenské akcie na najvyššej úrovni.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 1.19 mil. EUR
  • Trvanie: 10/1999 - 07/2000
  • Stavba roka 2000 - Cena ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za najlepšie remeselne zvládnutý stavebný detail

Zoznam ocenení | PDF