Autorizačné centrum Slovenska

Budova autorizačného centra platobných transakcií vznikla adaptáciou rozostavanej budovy. Po svojom dokončení išlo z pohľadu bezpečnosti o najdokonalejšie zabezpečený objekt na Slovensku, ktorý spĺňal aj prísne kritériá medzinárodných bezpečnostných štandardov pre oblasť finančných transakcií.

Stavba bola zrealizovaná spôsobom "naprojektuj a postav", kedy sme pre nášho zákazníka spracovali všetky stupne projektovej dokumentácie, zabezpečili všetky povolenia a zrealizovali komplexnú dodávku stavby.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: 5.07 mil. EUR
  • Trvanie: 02/1996 - 10/1998
  • Stavba roka 1999 - Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za mimoriadnu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou

Zoznam ocenení | PDF