Nová administratívna budova SPP

Nová šesť podlažná administratívna budova s podzemnou garážou pre 196 vozidiel je navrhnutá s prísnym ohľadom na jej funkčnosť.

Dominantnú časť budovy tvoria administratívne priestory na prízemí doplnené galériou a priestormi klientskeho centra. V budove je k dispozícií aj kongresové centrum pre cca. 200 osôb a detská škôlka s jasľami pre deti zamestnancov.

Nasadené technológie, dvojitý fasádny plášť so systémom tienenia a vysoký materiálový štandard spoločne s celkovým riešením reflektujúcim na súčasné trendy pri návrhu administratívnych budov zaraďujú stavbu medzi najmodernejšie administratívne budovy v Bratislave.
  • Miesto stavby: Bratislava
  • Finančný objem: -
  • Trvanie: 02/2007 - 02/2009
PDF